Kohällen

Ett paradis i Bergslagen

Upphovsrätt

Allt material - texter, bilder, grafik, etc - som publiceras inom Kohällens internetplats är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet - såväl för kommersiella som icke-kommersiella ändamål - är förbjuden och förutsätter tillstånd av Kohällen.

Det betyder exempelvis att du inte utan tillstånd får överföra materialet till din egen webbplats. Du får inte heller ta kopior och sprida dem. Som användare av tjänsten får du enbart använda materialet för privat bruk. Citat ur materialet är tillåtna, men endast i den begränsade utsträckning som följer av upphovsrättslagen, det vill säga i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet samt med angivande av källa. Det innebär att man endast får citera för att kritisera eller belysa någon annans verk eller för att underbygga ett eget ställningstagande. Man kan däremot inte vidarebefordra någon annans verk som ett självständigt inslag i det egna arbetet.

Även om du fått tillstånd att använda material ur Kohällens webbplats får du inte använda materialet så att medarbetarens ideella rätt enligt upphovsrättslagen kränks. Det betyder att medarbetarens namn skall anges i enlighet med god sed samt att du inte får ändra eller återge materialet på ett sätt eller i ett sammanhang som är kränkande för denne.

Bilder

Alla bilder är tagna av Jesper Wipemo och är licensierade under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

Webdesign

Webbsidan är designad och innerhålls av Jesper Wipemo.​ För mer information se http://jesper.wipemo.se.